Stichting Borrelbeheer Zilverling

Stichting Borrelbeheer Zilverling (SBZ) is een inkoopstichting zonder winstoogmerk voor het verkopen van dranken aan een zestal studieverenigingen op de campus van de Universiteit van Twente, te Enschede.

De dranken worden ingekocht voor de verenigingen om gebruikt te worden tijdens borrels in de borrelruimtes in het gebouw de Zilverling, op de campus van de Universiteit van Twente en borrels die plaatsvinden op andere locaties, zoals de introkampen of buitenborrels op het O&O-plein.

De borrels die de komende tijd plaats zullen vinden zijn te vinden op Alexia. Voor het organiseren van een borrel, bijvoorbeeld een afstudeerborrel, kan er contact worden opgenomen met één van de studieverenigingen.

Voor personen en derden is het helaas niet meer mogelijk om persoonlijk dranken af te nemen.